Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η αύξηση του Γενικού ΔΤΚ κατά 11,3% τον μήνα Μάιο 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Μαΐου 2021, προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών:

• 35,0% στην ομάδα Στέγαση

• 18,8% στην ομάδα Μεταφορές

• 12,1% στην ομάδα Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά

• 5,6% στην ομάδα Ένδυση και υπόδηση

• 5,1% στην ομάδα Διαρκή αγαθά

5,1% στην ομάδα Ξενοδοχεία-Καφέ-Εστιατόρια

• 1,3% στην ομάδα Αναψυχή-Πολιτιστικές δραστηριότητες

0,5% στην ομάδα Υγεία

• 0,9% στην ομάδα Αλκοολούχα ποτά και καπνός

• 0,9% στην ομάδα Εκπαίδευση

• 0,4% στην ομάδα Άλλα αγαθά και υπηρεσίες

Share This