Πολλοί πολίτες που υπέβαλαν στους δήμους, κατά το χρονικό διάστημα από 1η Ιανουαρίου έως και 23 Μαρτίου 2022 δηλώσεις οικειοθελούς αποκάλυψης των πραγματικών επιφανειών των ακινήτων τους και κλήθηκαν να πληρώσουν δημοτικά τέλη, δημοτικούς φόρους και πρόστιμα, αναδρομικά για χρονικά διαστήματα έως και 14 ετών, μπορούν πλέον να ενταχθούν κι αυτοί στην ευνοϊκή ρύθμιση του υπουργείου Εσωτερικών, με την οποία οι χρεώσεις που προκύπτουν από τις δηλώσεις αυτές περικόπτονται σημαντικά.

Share This