Επιτάχυνση της απονομής συντάξεων του ΟΓΑ προβλέπει σχετική τροπολογία που κατατέθηκε από το Υπουργείο Εργασίας. Ειδικότερα αναγνωρίζεται κατά την εξέταση αίτησης συνταξιοδότησης η προσωπική κατάσταση του αιτούντος, η ασφαλιστέα ιδιότητα και ο χρόνος ασφαλιστικών εισφορών. Επίσης παρέχεται η δυνατότητα και στους ασφαλισμένους του Ο.Γ.Α να αναγνωρίσουν μέχρι 150 ημέρες ασφάλισης, προκειμένου να θεμελιώσουν δικαίωμα πλήρους συνταξιοδότησης λόγω γήρατος.

Share This