Αρχές Ιουλίου θα καταβληθούν οι πρώτες συντάξεις με fast track διαδικασία.Οι αιτήσεις συνταξιοδότησης που υποβλήθηκαν από την 1η Απριλίου 2022 και μετά διεκπεραιώνονται τη μέθοδο του fast track και καταβάλλονται από τον ΕΦΚΑ εντός τριών μηνών.Οι πράξεις απονομής συντάξεων που εκδόθηκαν με ταχείες διαδικασίες ελέγχονται εντός τριών ετών από την έκδοσή τους και σε κάθε περίπτωση, έως την πάροδο πέντε ετών από την έκδοση. Αν προκύψει ότι το ασφαλιστικό ιστορικό που λήφθηκε υπόψη για την έκδοσή τους ήταν λανθασμένο, οι πράξεις μεταρρυθμίζονται ή ανακαλούνται κατά περίπτωση.

 

Share This