Σε εφαρμογή η «Δυνατότητα αναζήτησης ανά ΑΦΜ» και η «Δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης πριν την έκδοση του παραστατικού.Με στόχο την αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προσφέρει νέες δυνατότητες στην πλατφόρμα myDATA και στην εφαρμογή timologio.

Share This