Γιώργος Κουτσούκος – Εργατολόγος

1.Είμαι κάτοικος εξωτερικού. Πού θα υποβάλω το αίτημα για προσωρινή σύνταξη;
Εφόσον είστε κάτοικος εξωτερικού, το αίτημα για προσωρινή σύνταξη θα το αποστείλετε στην αρμόδια Υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ, από την οποία σας ζητήθηκαν τα ελλείποντα δικαιολογητικά, ή σε αυτήν στην οποία ο Φορέας της αλλοδαπής έχει διαβιβάσει το αίτημά σας για σύνταξη.

2.Σε ένα από τα κράτη μέλη στα οποία έχω εργαστεί, έχω ασφαλιστεί για λίγους μήνες. Θα αξιοποιηθεί αυτό το διάστημα;
Ναι. Τυχόν διάστημα ασφάλισης μικρότερο του ενός (1) έτους θα ληφθεί υπόψη από την χώρα που θα σας χορηγήσει σύνταξη σαν να είχε πραγματοποιηθεί υπό τη νομοθεσία της.
Σε περίπτωση που έχετε ασφαλιστεί σε περισσότερα από 2 κράτη μέλη, ο χρόνος κάτω του έτους θα ληφθεί υπόψη αναλογικά από τις χώρες που θα σας χορηγήσουν σύνταξη, βάσει της πραγματοποιηθείσας ασφάλισης σε καθεμία από αυτές.

3.Σε περίπτωση θανάτου συνταξιούχου του e-ΕΦΚΑ, κατοίκου εξωτερικού, ποιες ενέργειες απαιτούνται και ποια υπηρεσία πρέπει να ενημερωθεί;
Μετά τον θάνατο συνταξιούχου του e-ΕΦΚΑ, θα πρέπει, το συντομότερο δυνατόν, να αποσταλεί ληξιαρχική πράξη θανάτου στην αρμόδια υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ που διαχειρίζεται την πληρωμή σύνταξης του θανόντα  προκειμένου να διακοπεί η καταβολή της ελληνικής σύνταξης. Στην επιστολή σας πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρετε τον ΑΜΚΑ ή/και τον ΑΦΜ ή/και τον Αριθμό Μητρώου του θανόντα και το ελληνικό Ταμείο από το οποίο λάμβανε σύνταξη.

Share This