Σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα allazosyskevi.gov.gr για την υποβολή αιτήσεων στο Πρόγραμμα ανακύκλωσης και αντικατάστασης ηλεκτρικών συσκευών.Σήμερα Πέμπτη κάνουν τα  ΑΦΜ που λήγουν σε 1, 2, 3, 4, 5, 6

Share This