Νέα προθεσμία έως τις 29 Ιουλίου 2022 για να υποβάλλουν τροποποιητικές δηλώσεις έχουν οι φορολογούμενοι προκειμένου να διορθώσουν λάθη και παραλείψεις στη φορολογική δήλωση τους την οποία έχουν ήδη υποβάλει ηλεκτρονικά

Share This