Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα και  διαρκέσουν έως την Παρασκευή 29 Ιουλίου

Οι προϋποθέσεις για την υποβολή της αίτησης είναι :Να είναι Έλληνας υπήκοος ή υπήκοος άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης,κάτοχος ακαδημαϊκής ταυτότητας σε ισχύ ,να έχει Α.Φ.Μ. και να έχει πρώτα να έχει υποβάλει φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2021. 

Share This