Για τον ορισμό των δικαιούχων χορήγησης έκπτωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. 50% ή 100% του έτους 2022, εφαρμόστηκαν τα αναφερόμενα στην Α.1058/2022, με την οποία τροποποιήθηκε η Α.1278/2019.
Ακολουθούν τα Στατιστικά των μειώσεων/απαλλαγών ανά πλήθος φορολογουμένων για τον ΕΝΦΙΑ 2022.

Μειώσεις Φυσικά Πρόσωπα [με βάση το άρθρο 7 του ν. 4223/2013 (Εισοδηματικά Κριτήρια)]

2021 Πλήθος Φορ/νων
50% 1.272.745
100% 62.326
ΣΥΝΟΛΑ 1.335.071
Σημείωση: Από τα 1.335.071 Φυσικά Πρόσωπα που δόθηκε μείωση ή απαλλαγή το 2021 οι 18.672 είναι θανόντες με ημερομηνία θανάτου πριν την 1.1.2022, συναφώς δεν έχει εκδοθεί πράξη ΕΝΦΙΑ για το έτος 2022.

2022 Πλήθος Φορ/νων
50% 1.246.203
100% 62.175
ΣΥΝΟΛΑ 1.308.378

Πηγή:taxheaven.gr

Share This