Έως και την Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022 όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για το στεγαστικό επίδομα των φοιτητών για το έτος 2021-22, το οποίο ανέρχεται σε 1.000 ευρώ.

 

Share This