Τέλος Σεπτεμβρίου θα εκδοθούν τα πρώτα παραστατικά για τις ασφαλιστικές εισφορές των απασχολούμενων για τα έτη 2020-2021. Πρόκειται για εισφορές οι οποίες θα αναζητηθούν από τις επιχειρήσεις που απασχόλησαν περιστασιακά κάποιον και τον πληρωσαν με το συγκεκριμένο παραστατικό. Σύμφωνα με πληροφορίες από τον ΕΦΚΑ, η αποπληρωμή των παρελθόντων ετών θα γίνει σε αρκετές δόσεις, οι οποίες δεν αποκλείεται να ξεπεράσουν και τις 12.

Share This