Προς το τέλος Σεπτεμβρίου αναμένεται να τεθεί σε διαβούλευση στη Βουλή η ρύθμιση για τον διακανονισμό των οφειλών προς τα ταμεία σε 24 δόσεις και η δεκαετής παραγραφή

Σύμφωνα με πληροφορίες, η συγκεκριμένη διαβούλευση αναμένεται να λάβει χώρα προς το τέλος Σεπτεμβρίου. Επίσης, θα υπάρξει πρόβλεψη και για 48 δόσεις αποκλειστικά κατά την περίπτωση που η οφειλή αποδόθηκε από τη διοίκηση μετά από καταγγελία η επιτόπιο έλεγχο.

Πιο συγκεκριμένα, η συγκεκριμένη νέα δυνατότητα για πάγια ρύθμιση οφειλών προς τα ταμεία, σύμφωνα με το μοντέλο της ρύθμισης της ΑΑΔΕ) σε 24 δόσεις, αντί για τις 12 που ισχύει σήμερα, πρόκειται να θα δώσει «ανάσα» σε περίπου 200.000 οφειλέτες του ΕΦΚΑ-ΚΕΑΟ με νέα χρέη.

Ποιοι εντάσσονται

Στην ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν και οι υπόλοιποι οφειλέτες των ταμείων, οι οποίοι δεν έχουν ρυθμίσει τα χρέη του, με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:

  • η υπαγωγή στη ρύθμιση για οφειλές άνω των 5.000 € γίνεται μόνο εφόσον οι ενδιαφερόμενοι αποδεικνύουν ότι μπορούν να ανταποκριθούν στο ύψος της μηνιαίας δόσης και εφόσον προσκομίσουν τα απαραίτητα στοιχεία που αποδεικνύουν την αδυναμία εξόφλησης των οφειλών τους τη δεδομένη χρονική στιγμή, περιλαμβανομένων λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με το εισόδημά τους, τα χρηματικά διαθέσιμά τους, την ακίνητη περιουσία τους και το σύνολο των οφειλών τους
  • για οφειλές από 5.000 € έως 50.000 € κρίνεται από τον οικείο φορέα κοινωνικής ασφάλισης η αδυναμία εξόφλησης της οφειλής τη δεδομένη χρονική στιγμή, καθώς και η βιωσιμότητα του διακανονισμού
  • Για οφειλές άνω των 50.000 € ο οφειλέτης πρέπει επιπλέον να προσκομίζει βεβαίωση από ανεξάρτητο τρίτο φορέα περί της ορθότητας των οικονομικών στοιχείων, καθώς και δικαιολογητικά τα οποία να αποδεικνύουν την αδυναμία εξόφλησης της οφειλής τη δεδομένη χρονική στιγμή και τη βιωσιμότητα του διακανονισμού, με δαπάνες που βαραίνουν τον ίδιο
  • για οφειλές άνω των 150.000 € ο οφειλέτης υποχρεούται πλέον των ανωτέρω να προβεί στη παροχή εγγυήσεων ή εμπράγματων εξασφαλίσεων ίσης αξίας με τη συνολική οφειλή. Η αξία της εξασφάλισης θα καθοριστεί από τον τρίτο εκτιμητή. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή σε ρύθμιση είναι να έχουν υποβληθεί οι εκ του νόμου προβλεπόμενες δηλώσεις ασφάλισης για τα τελευταία 5 έτη

Παραγραφή οφειλών

Με τη δυνατότητα δεκαετούς παραγραφής των οφειλών ( από 20 χρόνια που είναι σήμερα στα περισσότερα πρώην ταμεία)  που θα περιλαμβάνεται στην ίδια ρύθμιση, στην πράξη το ΚΕΑΟ διαγράφει χρέη που εκκρεμούν από το 2012-2011 και πίσω.

Τα χρέη :

  • δεν έχουν βεβαιωθεί εγκαίρως από το αρμόδιο ασφαλιστικό Ταμείο εντός 10ετίας ή/και
  • δεν έχουν ασκηθεί εγκαίρως διακοπτικά της παραγραφής μέτρα, όπως είναι τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης (πλειστηριασμοί κλπ)

Αναγκαίο  είναι  να έχει παρέλθει 10ετία πριν την βεβαίωση της οφειλής ή στη συνέχεια μέχρι την ενεργοποίηση των αναγκαστικών μέτρων. Η 10ετία παραγραφής ξαναρχίζει και μετρά μετά από κάθε διακοπτική κίνηση της Διοίκησης (βεβαίωση, αναγκαστικά μέτρα κ.λπ.)

Μια οφειλή ύψους 5.000 €, για παράδειγμα, μπορεί να δημιουργήθηκε το 2006 αλλά δεν είχε βεβαιωθεί έως το 2012, οπότε παραγράφεται.

Την περίοδο 2006-2011 με 2012 αφορά κυρίως η συγκεκριμένη παραγραφή.

Η παρούσα διαδικασία δεν συνδέεται με σήμερα, επειδή η απόδοση των χρεών στα περισσότερα πρώην Ταμεία που εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ γίνεται μέσα σε λίγους μήνες από τη δημιουργία τους και σε καμία περίπτωση δεν ξεπερνούν τη 10ετία, αλλά είναι σχετική με περασμένα χρόνια.

πηγή:proson.gr

Share This