Στην έκτη θέση βρίσκεται η Ελλάδα μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ που η απόκτηση μιας μέσης κατοικίας 100 τμ. απαιτεί εργασία πολλών ετών και συγκεκριμένα τα εισοδήματα 13 ετών. Η έκθεση του ΟΟΣΑ αποκαλύπτει ότι οι αυξήσεις τιμών των κατοικιών και των ενοικίων τα τελευταία χρόνια σε συνδυασμό με τις μεγάλες φορολογικές επιβαρύνσεις καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη έως ανέφικτη την απόκτηση κατοικίας. Ειδικά για τους νέους η αγορά κατοικίας αποτελεί ένα όνειρο .

Share This