Αναρτήθηκαν τα ενιαία ειδοποιητήρια των ασφαλιστικών εισφορών (κύριας, επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών) του μηνός Ιουνίου 2022 για ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες.Η καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης πληρωμής είναι η Παρασκευή 29.7.2022.
Share This