Η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) δίνει διευκρινίσεις για το πώς θα πληρωθούν όσοι δουλέψουν τη συγκεκριμένη μέρα. Φέτος η 15η Αυγούστου πέφτει Δευτέρα

Για τους μισθωτούς που θα απασχοληθούν κατά την 15η Αυγούστου  οι ημερομίσθιοι θα λάβουν το συνηθισμένο ημερομίσθιό τους και προσαύξηση 75%, που θα υπολογιστεί στο νόμιμο ωρομίσθιό τους, για όσες ώρες απασχοληθούν. β) οι επί μηνιαίο μισθό θα λάβουν τόσα ωρομίσθια όσες ώρες απασχοληθούν και προσαύξηση 75% στο νόμιμο ωρομίσθιό τους.

 

Share This