Σε  τελικές τιμές κάτω από είκοσι λεπτά- πενήντα λεπτά  ανά κιλοβατώρα στοχεύει η κυβέρνηση τον Αύγουστο.Για τις επιδοτήσεις θα ακολουθηθεί το μοντέλο του Ιουλίου, δηλαδή θα αφορούν ολόκληρη την κατανάλωση του μήνα (και όχι μόνο τις πρώτες κιλοβατώρες κατανάλωσης όπως ίσχυε την περίοδο Σεπτεμβρίου-Ιουνίου, σύστημα που δημιούργησε αδικίες που επιχειρήθηκε να διορθωθούν μέσω του PowerPass) και όλα τα ρολόγια, όχι δηλαδή μόνο τις πρώτες κατοικίες.

Share This