Έως τις 30 Αυγούστου έχουν περιθώριο οι φορολογούμενοι να προχωρήσουν σε τροποποίηση των αρχικών φορολογικών τους δηλώσεων σε περίπτωση που διαπιστώσουν λάθη.Στην περίπτωση αυτή δεν επιβάλλεται το πρόστιμο των 100, 250 ή των 500 ευρώ ανάλογα με την πηγή προέλευσης του εισοδήματος .

Share This