Την πλήρη ψηφιοποίηση της διαδικασίας πιστοποίησης αναπηρίας, δηλαδή τη δημιουργία «ψηφιακών ΚΕΠΑ» προβλέπει, μεταξύ άλλων, τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων .

Δημιουργείται Εθνική Πύλη Αναπηρίας, δηλαδή ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα που λειτουργεί ως υπηρεσία μιας στάσης και συγκεντρώνει τις βασικές λειτουργίες που ενδιαφέρουν τα άτομα με αναπηρία:α. πιστοποίηση από ΚΕΠΑ β. μητρώο και κάρτα αναπηρίας γ. μητρώο παροχών.

Μέσω της Εθνικής Πύλης τα άτομα με αναπηρία: Έχουν πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα που τηρούνται στο Ψηφιακό Μητρώο ΑμεΑ,υποβάλλουν αίτημα για αξιολόγηση και πιστοποίηση αναπηρίας,υποβάλλουν αίτημα για χορήγηση Κάρτας Αναπηρίας, και εξυπηρετούνται για συνταξιοδοτικές, επιδοματικές, κοινωνικές και οικονομικές παροχές ή κοινωνικές υπηρεσίες, που προβλέπονται από τη νομοθεσία για τα άτομα με αναπηρία

 

Share This