Με βάση τα- μέχρι στιγμής- στοιχεία, συνολικά έχουν «φορτωθεί» 128.853 αντίγραφα: 73.306 αστυνομικές ταυτότητες και 55.547 διπλώματα οδήγησης.

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη τμηματικά για τους πολίτες καθώς την πρώτη ημέρα είχαν πρόσβαση οι πολίτες που το ΑΦΜ τους έληγε σε «1» και στη συνέχεια άνοιξε για εκείνους που έχουν το «2» στον λήγοντα αριθμό ενώ εντός της ημέρας ανοίγει η εφαρμογή και για όσους έχουν ΑΦΜ που το τελευταίο ψηφίο τους είναι το «3».

Για την ασφαλή πρόσβαση στην εφαρμογή, η ταυτοποίηση του πολίτη γίνεται σε πρώτο επίπεδο με τους κωδικούς στο Taxisnet και κατόπιν με την καταχώρηση κωδικού μιας χρήσης (OTP – One Time Password), ο οποίος αποστέλλεται σε αριθμό κινητού τηλεφώνου που ανήκει επιβεβαιωμένα στον πολίτη. Για τον σκοπό αυτό ο πολίτης θα πρέπει πριν εισέλθει στην εφαρμογή:

– είτε να έχει καταχωρίσει τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ) μέσω του notify.gov.gr,

– είτε να έχει βεβαιώσει ψηφιακά την υπογραφή του μέσω του gov.gr (Υπεύθυνη Δήλωση, Εξουσιοδότηση, Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου, Ιδιωτικό Συμφωνητικό).

Αφού αυθεντικοποιηθεί, ο πολίτης καλείται να δώσει άδεια για να λαμβάνει ειδοποιήσεις από την εφαρμογή, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη λειτουργία της λόγω του μηχανισμού συγκατάθεσης σε περίπτωση επαλήθευσης ενός ψηφιακού εγγράφου. Επιπλέον, έχει τη δυνατότητα να επιλέξει την ενεργοποίηση της δυνατότητας εύκολης πρόσβασης (quick login), η οποία παρέχεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές κάθε συσκευής.

Share This