Νέα προθεσμία έως και τις 30 Αυγούστου για να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις έχουν οι φορολογούμενοι, προκειμένου να διορθώσουν τυχόν λάθη και παραλείψεις που πιθανώς έχουν εντοπίσει στη φορολογική δήλωση την οποία έχουν ήδη υποβάλει.

Share This