Η κυβέρνηση ετοιμάζεται να βάλει  σε λειτουργία το σύστημα «Eispraxis» , καθώς θα μπορεί να έχει πληροφορίες για τα εισοδήματα και τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη από όλα τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ, το Taxisnet, το Icisnet, το Elenxis καθώς και από τρίτους (Κτηματολόγιο, πιστωτικά ιδρύματα, συμβολαιογράφοι, Χρηματιστήριο, ΕΡΓΑΝΗ, ΓΕΜΗ κ.ά.).

Οι οφειλέτες θα έχουν ολοκληρωμένο  φάκελο με όλα τα στοιχεία τους, την περιουσιακή και εισοδηματική τους κατάσταση, τις οφειλές, αλλά και τα μέτρα που έχουν ληφθεί σε βάρος τους.
Share This