Σε αυστηρό τόνο με ένα έγγραφό το Γενική Διεύθυνση Συντάξεων του ΕΦΚΑ ζήτησε από τους υπαλλήλους την άμεση χρήση της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας «ΨΗΦΙΑΚΟ ΔΩΜΑΤΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» καθώς κατά τις πρώτες ημέρες λειτουργίας διαπιστώθηκε πως πολλά ερωτήματα των αναμονής συνταξιούχων έμειναν αναπάντητα.

Share This