Μικρή ενίσχυση των εισοδημάτων στο Δημόσιο θα φέρει η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης από τον Ιανουάριο του 2023. Η εισφορά αλληλεγγύης υπολογίζεται με προοδευτική κλίμακα συντελεστών κυμαινόμενων από 2,2% έως και 10%, σε όσους αποκτούν συνολικό ετήσιο εισόδημα μεγαλύτερο των 12.000 ευρώ. Οι τελικές αποφάσεις, βέβαια, θα οριστικοποιηθούν στις αρχές Σεπτεμβρίου, ενόψει και της ομιλίας του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης όταν θα υπάρχει σαφή εικόνα για τον δημοσιονομικό χώρο και τους πόρους που μπορούν να αξιοποιηθούν.

Share This