Οι χρηματικές γονικές παροχές έως 800.000 ευρώ είναι αφορολόγητες. Ωστόσο για να μην επιβληθεί φόρος θα πρέπει η μεταφορά των χρημάτων να γίνεται μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Η ΑΑΔΕ ετοιμάζεται να μειώσει τηγραφειοκρατία στο μέτωπο των μεταβιβάσεων κινητών περιουσιακών στοιχείων δρομολογώντας την ηλεκτρονική υποβολή των άτυπων δηλώσεων χρηματικών γονικών παροχών.Να τονίσουμε  ότι γονική παροχή ή δωρεά χρηματικού ποσού μεταξύ συζύγων ή από παππού – γιαγιά σε εγγόνι έως 800.000 ευρώ είναι αφορολόγητη. Αν το δωριζόμενο ποσό υπερβαίνει τα 800.000 ευρώ, τότε φορολογείται με 10% μόνο το τμήμα πάνω από τα 800.000 ευρώ.

Share This