Δεκαεφτά ημέρες  πριν από την λήξη της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων έχουν οι φορολογούμενοι για  υποβάλλουν  δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

Η εφαρμογή για την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων θα είναι ενεργή έως και τις 30 Αυγούστου προκειμένου να αποφύγουν επιπλέον φόρο που θα μπορούσε να φέρουν τα λάθη ή οι παραλήψεις.

Share This