Οι συνταξιούχοι μόλις πάρουν την κύρια σύνταξη περιμένουν πολλα χρόνια για  να πάρουν την επικουρική.Ο ΕΦΚΑ υπόσχεται ότι από τον Σεπτέμβριο αυτό θα αλλάξει και σε 3 μήνες από την έκδοση της κύριας σύνταξης θα βγαίνει και η επικουρική.

Share This