Το επόμενο διάστημα θα εκδοθούν τα πρώτα παραστατικά για τις ασφαλιστικές εισφορές των περιστασιακά απασχολουμένων για τα έτη 2020-2021.Το λογισμικό για τις εισφορές των 15.000 περιστασιακά εργαζομένων που τα προηγούμενα χρόνια αμείβονταν μέσω παραστατικών παρεχόμενων υπηρεσιών, των γνωστών με την ονομασία «τίτλων κτήσης», βρίσκεται στη διάθεση του e-ΕΦΚΑ. Μετά τον υπολογισμό για τα έτη 2020-2021, θα πρέπει να ξεκινήσει η έκδοση των παραστατικών για την καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών, αλλά και των τουλάχιστον εννέα μηνών του 2022

Share This