Συνέπεια από την νομολογία του Συμβουλίου Επικρατείας έχει κριθεί ότι οι λόγοι υγείας και δη ψυχικής δεν μπορούν να δικαιολογήσουν τη συνεχή αποχή του υπαλλήλου από την εκτέλεση καθηκόντων του.

Γιάννης Καρούζος -Εργατολόγος

Ιδίως μάλιστα όταν δεν προκύπτει από το φάκελό του ότι είχε επιδιώξει τη λήψη αναρρωτικής άδειας.

Οι οικογενειακές δε υποχρεώσεις του υπαλλήλου, δεν αναιρούν εν πάσει περιπτώσει την υποχρέωση του εκάστοτε υπαλλήλου για συνεχή προσφορά υπηρεσίας στον τόπο εργασίας του.

Share This