Αναρτήθηκαν από την ΕΕΤΑΑ τα προσωρινά αποτελέσματα για τους Παιδικούς Σταθμούς ΕΣΠΑ. Από την Τετάρτη 24 Αυγούστου 2022 θα ξεκινήσει η υποβολή των ενστάσεων μέχρι την Παρασκευή 26 Αυγούστου 2022.

Share This