Υπέρβαση καθαρών εσόδων κατά 4,8 δισ. ευρώ στο επτάμηνο δείχνουν τα νεότερα στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολογισμου.

Αναλυτικότερα, τα έσοδα των μειζόνων κατηγοριών του κρατικού προϋπολογισμού έχουν ως ακολούθως:

Α. Τα έσοδα της κατηγορίας «Φόροι» ανήλθαν σε 30.148 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 4.221 εκατ. ευρώ ή 16,3% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022.

Η υπερεκτέλεση αυτή οφείλεται: στην παράταση της προθεσμίας πληρωμής των τελών κυκλοφορίας μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2022, στην καλύτερη απόδοση των φόρων του προηγούμενου έτους που εισπράχθηκαν σε δόσεις μέχρι και το τέλος Φεβρουαρίου 2022, στην καλύτερη απόδοση στην είσπραξη των φόρων του τρέχοντος έτους, καθώς και στην είσπραξη των τριών πρώτων δόσεων του ΕΝΦΙΑ κατά τους μήνες Μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο ενώ είχε προβλεφθεί ότι θα εισπραχθούν τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο αντίστοιχα.

Πιο συγκεκριμένα για τους κυριότερους φόρους της κατηγορίας αυτής παρατηρούνται τα εξής:

•​Τα έσοδα από ΦΠΑ ανήλθαν σε 11.968 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 1.153 εκατ. ευρώ.
•​Τα έσοδα των ΕΦΚ ανήλθαν σε 3.809 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένα έναντι του στόχου κατά 192 εκατ. ευρώ.
•​Τα έσοδα των φόρων ακίνητης περιουσίας ανήλθαν σε 1.904 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 1.245 εκατ. ευρώ εξαιτίας της είσπραξης των τριών πρώτων δόσεων του ΕΝΦΙΑ, όπως προαναφέρθηκε.
•​Τα έσοδα των φόρων εισοδήματος ανήλθαν σε 8.445 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 1.053 εκατ. ευρώ.

Share This