Αυξάνονται από 12 σε 24 οι μηνιαίες δόσεις των υπό ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών, με ελάχιστο μηνιαίο ποσό τα 50 ευρώ. Η αίτηση ρύθμισης γίνεται ηλεκτρονικά στο ΚΕΑΟ. Με τον τρόπο αυτό εναρμονίζονται οι κανόνες για τη φορολογική και ασφαλιστική διοίκηση και διευκολύνονται οι οφειλέτες ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών στην τήρηση της ρύθμισης.
Παράδειγμα
Ασφαλισμένος έχει οφειλές ύψους 3.000€ προς τον ΕΦΚΑ. Μέχρι σήμερα, η πάγια ρύθμιση οφειλών συνεπαγόταν αποπληρωμή με την καταβολή 12 δόσεων ύψους 250€. Με την νέα ρύθμιση, η αποπληρωμή θα πραγματοποιηθεί σε 24 δόσεις των 125€.

Share This