Το Μάρτιο του 2023, και με ισχύ αναδρομική από την 01/01, θα καταβληθεί η επικείμενη αύξηση των συντάξεων. Η αύξηση θα ανέλθει στο 7%.

Το οριστικό ποσοστό της αύξησης θα εξαρτηθεί από την πορεία του πληθωρισμού και την τελική διαμόρφωση του ποσοστού έως και το τέλος του χρόνου. Με αυτά τα δεδομένα, η όποια αύξηση δεν θα πιστωθεί στις συντάξεις Ιανουαρίου, οι οποίες καταβάλλονται στα τέλη Δεκεμβρίου, αλλά από τις συντάξεις Μαρτίου (με αναδρομική ισχύ από 1/1/2023) διότι θα πρέπει πρώτα να κλείσει ημερολογιακά η χρονιά και να οριστικοποιηθεί το ποσοστό αύξησης του πληθωρισμού και θα πρέπει να γίνει από τον ΕΦΚΑ η σχετική αναπροσαρμογή.

Η αύξηση των συντάξεων, της οποίας η ισχύ θα οριστεί από τον Ιανουάριο του 2023 θα εφαρμοστεί τόσο στον κλάδο της Εθνικής Σύνταξης όσο και στον κλάδο της ανταποδοτικής σύνταξης. Η γενική αύξηση δηλαδή θα συμπαρασύρει και τα δύο ποσά προς τα πάνω. Η ανταποδοτική σύνταξη είναι ένα καθαρά «προσωπικό ποσό» που εξαρτάται από τον χρόνο ασφάλισης και τις εισφορές του κάθε ασφαλισμένου.

* με πληροφορίες από το cnn.gr

Share This