Οι συνταξιούχοι, οι μισθωτοί αλλά και οι κληρονόμοι που έχουν λάβει αναδρομικά ποσά για ένα ή περισσότερα έτη της συγκεκριμένης περιόδου θα πρέπει να υποβάλλουν τροποποιητικές δηλώσεις έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022. Ο φόρος που θα βεβαιωθεί θα πρέπει να καταβληθεί έως το τέλος Ιανουαρίου 2023.

Share This