Μία νέα εφαρμογή στο κινητό myTEKA που αφορά την επικουρική ασφάλισή χιλιάδων ασφαλισμένων παρουσιάζεται σήμερα.

Οι πολίτες με το νέο app myTEKA θα έχουν  πρόσβαση στην πληροφόρηση που τους αφορά την επικουρική ασφάλισή τους, το νέο σύστημα κεφαλαιοποιητικής ασφάλισης, τις εισφορές που καταβάλλουν,καθώς και τις παροχές που θα λάβουν στο μέλλον.

Share This