Σήμερα είναι η τελευταία μέρα που έχει δώσει το υπουργείο Οικονομικών και η ΑΑΔΕ για την υποβολή των δικαιολογητικών της επιστρεπτέας προκαταβολής. Όσοι χάσουν και τη συγκεκριμένη προθεσμία θα κληθούν να επιστρέψουν στο κράτος το 100% της ενίσχυσης που έλαβαν. Μάλιστα η επιστροφή του ποσού θα γίνει εφάπαξ και με τόκο. Συγκεκριμένα μετά το σχετικό έλεγχο που θα πραγματοποιήσει η ΑΑΔΕ, το ποσό της κρατικής ενίσχυσης θα εμφανιστεί ως οφειλή στο λογαριασμό των επιχειρήσεων στη ψηφιακή πύλη myAADE.

Share This