Καταβάλλεται η αποζημίωση σε απόλυση όταν η επιχείρηση κλείνει λόγω κορωνοϊου ;

Καταβάλλεται η αποζημίωση σε απόλυση όταν η επιχείρηση κλείνει λόγω κορωνοϊου ;

Αρχικά, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 656 Α.Κ. , ορίζεται ότι«Αν ο εργοδότης έγινε υπερήμερος ως προς την αποδοχή της εργασίας ο εργαζόμενος έχει δικαίωμα να απαιτήσει την πραγματική απασχόλησή του, καθώς και το μισθό για το διάστημα που δεν απασχολήθηκε. Δικαίωμα...