Απολύθηκα την περίοδο από 1-18 Μαρτίου. Δικαιούμαι κάτι;

Απολύθηκα την περίοδο από 1-18 Μαρτίου. Δικαιούμαι κάτι;

Οι απολύσεις λογίζονται έγκυρες. Όλοι όσοι απολύθηκαν ή εξαναγκάστηκαν σε παραίτηση από 1ης Μαρτίου έως 18 Μαρτίου ανεξάρτητα από το αν γίνονται δικαιούχοι του επιδόματος ανεργίας, δικαιούνται την αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 800 ευρώ.Τωρα αν η επιδότηση της...