Τα βήματα για τα 800 ευρώ και τη μείωση ενοικίου κατά 40%

Τα βήματα για τα 800 ευρώ και τη μείωση ενοικίου κατά 40%

Τα βήματα για την αίτηση στην πλατφόρμα Βήμα 1ο: Από τον υπολογιστή τους πληκτρολογούν τη διεύθυνση https://supportemployees.yeka.gr για να εισέλθουν στην ηλεκτρονική υπηρεσία του μηχανισμού εφαρμογής των μέτρων στήριξης των εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία για την...