Νέο πεδίο για την προστασία α’ κατοικίας

Νέο πεδίο για την προστασία α’ κατοικίας

Σύμφωνα με την Απόφαση της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας της 8/5/2020 : “Το δικηγορικό σώμα, στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μέχρι την εκπνοή της προστασίας, θα επεξεργαστεί, σε συνεργασία με τους λοιπούς κοινωνικούς φορείς, συγκεκριμένες...