Επιπτώσεις στην οικονομία και πότε θα επανέλθουν οι επιχειρήσεις;

Επιπτώσεις στην οικονομία και πότε θα επανέλθουν οι επιχειρήσεις;

Αλλεπάλληλες μεταρρυθμίσεις για την στήριξη της οικονομίας εφαρμόζει η Κυβέρνηση, μέτρα γενικού χαρακτήρα τα οποία αφορούν την πλειοψηφία των πολιτών. Δάφνη Γρηγοριάδη -οικονομολόγος Είναι λογικό στην αρχή της εμφάνισης του ιού, τα μέτρα να είναι γενικού χαρακτήρα...