Τα μέτρα στήριξης δανειοληπτών λόγω κορωνοϊου

Τα μέτρα στήριξης δανειοληπτών λόγω κορωνοϊου

 Η προσπάθεια περιορισμού των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοιού COVID-19 οδήγησε την κυβέρνηση στη λήψη αυστηρών μέτρων που επηρεάζουν σημαντικά την οικονομική δραστηριότητα και κατ΄ επέκταση τα εισοδήματα των εργαζομένων και τη κερδοφορία των επαγγελματιών και...