Τα δικαιώματα εγκύων στον ιδιωτικό τομέα

Τα δικαιώματα εγκύων στον ιδιωτικό τομέα

Σύμφωνα με την από 12/3/2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ο εργοδότης που απασχολεί εργαζόμενους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, όπως αυτές εξειδικεύονται κάθε φορά από τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, των οποίων η κατάσταση υγείας ενδέχεται να...