Κορωνοϊός:Τι ισχύει για ελεύθερους επαγγελματίες

Κορωνοϊός:Τι ισχύει για ελεύθερους επαγγελματίες

Στις περιπτώσεις ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και ατομικών επιχειρήσεων (που απασχολούν μέχρι 5 εργαζόμενους και είναι στους ΚΑΔ) προβλέπονται: – Για τους επαγγελματίες και εργοδότες, επιπρόσθετα, αποζημίωση 800 ευρώ. – Για τους εργαζόμενους...