Ο σχεδιασμός της κυβέρνησης για τις επιταγές

Ο σχεδιασμός της κυβέρνησης για τις επιταγές

Το υπουργείο Οικονομικών σε στενή συνεργασία με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών έχει βάλει το θέμα στο τραπέζι αναστολή πληρωμών «για ικανό χρονικό διάστημα», όσο χρειάζεται δηλαδή, προκειμένου να υπάρξουν οι αναγκαίες διευκολύνσεις χωρίς όμως να προκληθεί περαιτέρω ζημιά...