Υπ. Εργασίας: Οδηγίες για τους ασφαλισμένους με εργόσημο

Υπ. Εργασίας: Οδηγίες για τους ασφαλισμένους με εργόσημο

Οδηγίες για τους ασφαλισμένους με εργόσημο, το ύψος της παρακρατούμενης εισφοράς, ο χρόνος και η διαδικασία εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εισφορών περιλαμβάνει εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Στις κοινοποιούμενες διατάξεις υπάγονται οι...