Παράταση υποβολής αιτήσεων για «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ»

Παράταση υποβολής αιτήσεων για «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ»

Παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων του προγράμματος του ΕΣΠΑ με τίτλο «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ».Νέα καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η Πέμπτη 4 Ιουνίου 2020. Η προθεσμία είναι καταληκτική και η μη τήρησή της οδηγεί σε απόρριψη της αίτησης...