Αγροτική γη: Η μετοχή του real estate σε περιόδους αβεβαιότητας της αγοράς

Αγροτική γη: Η μετοχή του real estate σε περιόδους αβεβαιότητας της αγοράς

Η οικονομική ιδιότητα «άφθαρτο» του εδάφους, αφορά τη φυσική, τη χημική και τη βιολογική σύσταση του εδάφους οι οποίες κατά κανόνα δεν φθείρονται και παραμένουν ανέπαφες για πάρα πολλά χρόνια. Η παραπάνω ιδιότητα καθιστά τις επενδύσεις σε γη ιδιαίτερα ελκυστικές ....
Κορωνοϊός VS Κτηματαγορά

Κορωνοϊός VS Κτηματαγορά

 Δεν υπάρχει τομέας εμπορικής και οικονομικής δραστηριότητας που να μην έχει επηρεάσει ο κορωνοϊός , το ίδιο ισχύει και για την κτηματαγορά . Τα δεδομένα αλλάζουν και επηρεάζονται άμεσα από το χρόνο περιορισμού της πανδημίας και επιστροφής στην κανονικότητα....