Νέα χρηματοδοτικά εργαλεία

Νέα χρηματοδοτικά εργαλεία

Το πρώτο πρόγραμμα, που φέρει τον τίτλο «Για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, μέσω εναλλακτικών μορφών χρηματοδότησης» θα στοχεύει στην ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων της χώρας, που δραστηριοποιούνται σε όλους τους κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας, μέσω...
Νέα χρηματοδοτικά εργαλεία

Αναστολή της σύμβασης εργασίας

Τη διαδικασία για την αναστολή της σύμβασης εργασίας αναλύει η Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ. Μεταξύ άλλων προβλέπεται ότι συνδυαστικά με την αναστολή των συμβάσεων εργασίας θα μπορεί να εφαρμόζεται από τους εργοδότες το νέο σύστημα εκ...