Εκπαιδευτικοί : Βήματα προς τη συνταξιοδότηση

Εκπαιδευτικοί : Βήματα προς τη συνταξιοδότηση

Η υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης σηματοδοτεί για τον κάθε εκπαιδευτικό το πέρασμα από τον εργασιακό στον μετεργασιακό βίο και οδηγεί στην απόληψη μιας ισόβιας κοινωνικοασφαλιστικής παροχής, σε αντιστάθμισμα του τερματισμού μιας εργασιακής διαδρομής. ΒΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ...